03.02.19 Baseball vs Henderson State - OBU Athletics